Hoshikin

Official farm name: Hoshikin Koi Farm
Breeder: Hoshino Katsuyuki
Area: Sanbusho, Ojiya
Raising area: 100.000 m2
Varieties: Kohaku, Showa