WYSIWYG & Stock

Tosai Mix

Tosai Mix

FUK-001

unknown sex

Tosai

13-16 cm

16 Kg.

70 pcs

Tosai HQ Mix

Tosai HQ Mix

FUK-002

unknown sex

Tosai

13-16 cm

16 Kg.

70 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

FUK-003

unknown sex

Tosai

16-20 cm

16 Kg.

40 pcs

Tosai HQ Mix

Tosai HQ Mix

FUK-004

unknown sex

Tosai

16-20 cm

16 Kg.

40 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix

FUK-201

/

Nisai

30-35 cm

26 Kg.

10 pcs

Small Nisai Mix

Small Nisai Mix

FUK-203

/

Nisai

20-25 cm

26 Kg.

15 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

HIR-002

unknown sex

Tosai

15-17 cm

16 Kg.

50 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

HIR-003

unknown sex

Tosai

18-20 cm

16 Kg.

40 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

HIR-004

unknown sex

Tosai

21-24 cm

17 Kg.

30 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

HOI-001

unknown sex

Tosai

11-14 cm

15 Kg.

80 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

HOI-002

unknown sex

Tosai

14-16 cm

15 Kg.

60 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

IKO-003

unknown sex

Tosai

16-18 cm

15 Kg.

50 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

ISM-008

unknown sex

Tosai

12-15 cm

18 Kg.

80 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

ISM-009

unknown sex

Tosai

15-18 cm

20 Kg.

60 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix

ISM-201

/

Nisai

30-35 cm

28 Kg.

10 pcs

Nisai Ki Utsuri

Nisai Ki Utsuri

ISM-202

/

Nisai

30-35 cm

28 Kg.

10 pcs

SPECIAL
Sansai Female UENO Showa AZUKARI
WYSIWYG

Sansai Female UENO Showa AZUKARI

JBA-ODA020

Sansai

64 cm

0 Kg.

1 pc

Tosai Shusui

Tosai Shusui

MAR-031

/

Tosai

16-20 cm

16 Kg.

40 pcs

Tosai Ki Utsuri

Tosai Ki Utsuri

MAR-033

/

Tosai

20-27 cm

21 Kg.

20 pcs

Tosai Kohaku

Tosai Kohaku

MAR-034

/

Tosai

18-20 cm

18 Kg.

35 pcs

Tosai Ginrin Karashigoi

Tosai Ginrin Karashigoi

MAR-036

/

Tosai

16-20 cm

16 Kg.

40 pcs

Tosai Aka Matsuba

Tosai Aka Matsuba

MAR-037

/

Tosai

15-18 cm

16 Kg.

60 pcs

Nisai Sanke

Nisai Sanke

MAR-205

/

Nisai

30-35 cm

26 Kg.

10 pcs

Small Nisai Showa

Small Nisai Showa

MAR-221

/

Nisai

20-25 cm

25 Kg.

25 pcs

Small Nisai Hi Utsuri

Small Nisai Hi Utsuri

MAR-222

/

Nisai

20-25 cm

25 Kg.

25 pcs

Small Nisai Mix

Small Nisai Mix

MAR-224

/

Nisai

20-25 cm

25 Kg.

25 pcs

Small Nisai All Mix many varieties

Small Nisai All Mix many varieties

MAR-231

unknown sex

Nisai

18-23 cm

16 Kg.

35 pcs

Small Nisai Non Gosanke Mix

Small Nisai Non Gosanke Mix

MAR-233

unknown sex

Nisai

18-23 cm

16 Kg.

35 pcs

Small Nisai Gosanke Mix

Small Nisai Gosanke Mix

MAR-235

unknown sex

Nisai

18-23 cm

16 Kg.

35 pcs

Small Nisai Hi Utsuri

Small Nisai Hi Utsuri

MAR-236

unknown sex

Nisai

15-18 cm

15 Kg.

50 pcs

Small Nisai Hi Utsuri

Small Nisai Hi Utsuri

MAR-237

unknown sex

Nisai

18-23 cm

16 Kg.

35 pcs

Small Nisai Yamabuki

Small Nisai Yamabuki

MAR-238

unknown sex

Nisai

15-18 cm

15 Kg.

50 pcs

Small Nisai Yamabuki

Small Nisai Yamabuki

MAR-239

unknown sex

Nisai

18-23 cm

16 Kg.

35 pcs

Small Nisai Chagoi

Small Nisai Chagoi

MAR-241

unknown sex

Nisai

18-23 cm

16 Kg.

35 pcs

Small Nisai Aka Matsuba

Small Nisai Aka Matsuba

MAR-243

unknown sex

Nisai

15-18 cm

15 Kg.

50 pcs

Small Nisai Aka Matsuba

Small Nisai Aka Matsuba

MAR-244

unknown sex

Nisai

18-23 cm

15 Kg.

35 pcs

Nisai Kohaku

Nisai Kohaku

MAR-245

unknown sex

Nisai

30-35 cm

26 Kg.

10 pcs

Nisai Doitsu Kogane Mix

Nisai Doitsu Kogane Mix

MAR-247

/

Nisai

35-40 cm

26 Kg.

8 pcs

Tosai Sanke

Tosai Sanke

MDO-001

unknown sex

Tosai

12-15 cm

22 Kg.

80 pcs

Tosai Yamabuki

Tosai Yamabuki

MDO-008

unknown sex

Tosai

12-15 cm

25 Kg.

100 pcs

Nisai Red Karashi

Nisai Red Karashi

MDO-204

/

Nisai

25-35 cm

30 Kg.

12 pcs

Nisai Orenji Ogon

Nisai Orenji Ogon

MDO-209

/

Nisai

35-40 cm

30 Kg.

7 pcs

Nisai GR Red Karashi

Nisai GR Red Karashi

MDO-210

/

Nisai

25-35 cm

30 Kg.

10 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

MHO-002

unknown sex

Tosai

12-15 cm

15 Kg.

70 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

MHO-003

unknown sex

Tosai

16-20 cm

15 Kg.

40 pcs

Small Nisai Mix

Small Nisai Mix

MHO-201

/

Nisai

15-18 cm

22 Kg.

50 pcs

Small Nisai Mix

Small Nisai Mix

MHO-202

/

Nisai

18-22 cm

22 Kg.

40 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

MRJ-001

unknown sex

Tosai

12-18 cm

16 Kg.

50 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix

MRJ-201

/

Nisai

37-43 cm

30 Kg.

7 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

MRS-004

unknown sex

Tosai

18-23 cm

20 Kg.

40 pcs

REDUCED IN PRICE
Tosai Selected Tateshita Goshiki
WYSIWYG

Tosai Selected Tateshita Goshiki

SP-X307

unknown sex

Tosai

25-28 cm

26 Kg.

16 pcs

REDUCED IN PRICE
Tosai Selected Tateshita Goshiki
WYSIWYG

Tosai Selected Tateshita Goshiki

SP-X310

unknown sex

Tosai

24-26 cm

26 Kg.

18 pcs

REDUCED IN PRICE
Tosai Selected Tateshita Mix
WYSIWYG

Tosai Selected Tateshita Mix

SP-X316

/

Tosai

24-27 cm

26 Kg.

17 pcs

REDUCED IN PRICE
Tosai Selected Tateshita Mix
WYSIWYG

Tosai Selected Tateshita Mix

SP-X317

unknown sex

Tosai

18-22 cm

25 Kg.

40 pcs

REDUCED IN PRICE
Tosai Selected Tateshita Mix
WYSIWYG

Tosai Selected Tateshita Mix

SP-X318

unknown sex

Tosai

18-22 cm

25 Kg.

40 pcs

REDUCED IN PRICE
Tosai Selected Tateshita Mix
WYSIWYG

Tosai Selected Tateshita Mix

SP-X319

unknown sex

Tosai

17-20 cm

25 Kg.

45 pcs

REDUCED IN PRICE
Jumbo Tosai Selected Female Gosanke Mix
WYSIWYG

Jumbo Tosai Selected Female Gosanke Mix

SP-X342

Tosai

36-42 cm

30 Kg.

7 pcs

Jumbo Tosai Selected Female Kohaku and Showa
WYSIWYG

Jumbo Tosai Selected Female Kohaku and Showa

SP-X343

Tosai

34-37 cm

30 Kg.

8 pcs

Jumbo Tosai Selected Female Mix
WYSIWYG

Jumbo Tosai Selected Female Mix

SP-X344

Tosai

34-38 cm

30 Kg.

8 pcs

REDUCED IN PRICE
Jumbo Tosai Selected Female Mix
WYSIWYG

Jumbo Tosai Selected Female Mix

SP-X346

Tosai

33-36 cm

30 Kg.

8 pcs

REDUCED IN PRICE
Tosai Selected Mix
WYSIWYG

Tosai Selected Mix

SP-X348

unknown sex

Tosai

24-30 cm

30 Kg.

12 pcs

REDUCED IN PRICE
Jumbo Tosai Selected Male Gosanke Mix
WYSIWYG

Jumbo Tosai Selected Male Gosanke Mix

SP-X349

Tosai

34-39 cm

32 Kg.

9 pcs

Tosai Longfin Mix

Tosai Longfin Mix

SUD-006

unknown sex

Tosai

12-15 cm

20 Kg.

100 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix

SUD-202

/

Nisai

35-40 cm

28 Kg.

6 pcs

Nisai Longfin Kujaku and Gin Matsuba

Nisai Longfin Kujaku and Gin Matsuba

SUD-203

/

Nisai

40-45 cm

28 Kg.

6 pcs

Tosai Kawari Asagi

Tosai Kawari Asagi

TAT-001

unknown sex

Tosai

12-16 cm

18 Kg.

70 pcs

Tosai Goromo and Sanke

Tosai Goromo and Sanke

TAT-003

unknown sex

Tosai

12-16 cm

18 Kg.

70 pcs

Tosai Ochiba and GR Ochiba Mix

Tosai Ochiba and GR Ochiba Mix

TAT-010

unknown sex

Tosai

10-15 cm

18 Kg.

100 pcs

Tosai Black Diamond

Tosai Black Diamond

TAT-011

unknown sex

Tosai

8-14 cm

18 Kg.

85 pcs

Tosai GR Chagoi

Tosai GR Chagoi

TAT-012

unknown sex

Tosai

11-17 cm

18 Kg.

75 pcs

NEW
Tosai Tateshita Mix

Tosai Tateshita Mix

TNH-010

unknown sex

Tosai

14-18 cm

18 Kg.

50 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

YAN-009

unknown sex

Tosai

12-15 cm

16 Kg.

70 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix

YAN-201

/

Nisai

33-37 cm

26 Kg.

10 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix

YMK-001

unknown sex

Tosai

13-16 cm

16 Kg.

70 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix

YMK-201

/

Nisai

35-40 cm

28 Kg.

7 pcs

Breeder

Aoki Masaki

Aoki Masaki

- no stock -
Aokiya

Aokiya

- no stock -
Dainichi

Dainichi

- no stock -
Fukasawa (Oofuchi)

Fukasawa (Oofuchi)

Genjiro

Genjiro

- no stock -
Hirasawa T

Hirasawa T

- no stock -
Hirashin

Hirashin

- no stock -
Hiroi (Conias)

Hiroi (Conias)

Hoshikin

Hoshikin

- no stock -
Hosokai

Hosokai

Ikarashi O

Ikarashi O

Ikarashi T

Ikarashi T

- no stock -
Isa

Isa

- no stock -
Isa Maruyo

Isa Maruyo

Izumiya

Izumiya

- no stock -
Kaneko

Kaneko

- no stock -
Kanno

Kanno

- no stock -
Kansuke

Kansuke

- no stock -
Kawakami

Kawakami

Kobayashi

Kobayashi

- no stock -
Koda

Koda

- no stock -
Kokai

Kokai

- no stock -
Koshiji (Kase)

Koshiji (Kase)

- no stock -
Mano N

Mano N

- no stock -
Mano T

Mano T

- no stock -
Marudo

Marudo

Maruhide

Maruhide

- no stock -
Maruhiro

Maruhiro

Marujyu

Marujyu

Marusada

Marusada

- no stock -
Marusaka

Marusaka

Marusei (Hirasawa)

Marusei (Hirasawa)

Marushin

Marushin

- no stock -
Marusyu

Marusyu

- no stock -
Miya

Miya

- no stock -
Miyaishi

Miyaishi

- no stock -
Miyatora

Miyatora

- no stock -
Murata

Murata

- no stock -
Nagoshi

Nagoshi

- no stock -
NND

NND

- no stock -
Nogami

Nogami

- no stock -
Odakan

Odakan

Ooya (Kataoka)

Ooya (Kataoka)

- no stock -
Otsuka

Otsuka

- no stock -
Saito  N

Saito N

- no stock -
Saito U

Saito U

- no stock -
Sakazume

Sakazume

- no stock -
Sekiguchi

Sekiguchi

- no stock -
Shinoda

Shinoda

- no stock -
Shintaro

Shintaro

- no stock -
Suda

Suda

Suzuki

Suzuki

- no stock -
Takahashi

Takahashi

- no stock -
Takatatsu

Takatatsu

Tanaka H

Tanaka H

Tanaka K

Tanaka K

- no stock -
Tanaka S

Tanaka S

- no stock -
Teradomari

Teradomari

- no stock -
Torazo

Torazo

- no stock -
Tsuna

Tsuna

- no stock -
Wada

Wada

- no stock -
Yagenji

Yagenji

- no stock -
Yagoro

Yagoro

- no stock -
Yamacho(Chogorou)

Yamacho(Chogorou)

- no stock -
Yamaguchi

Yamaguchi

- no stock -
Yamaju

Yamaju

- no stock -
Yamamatsu (Sakai)

Yamamatsu (Sakai)

- no stock -
Yamanaka Oya

Yamanaka Oya

Yamasan

Yamasan

Yoshino

Yoshino

- no stock -