Mano N

Official farm name: Mano Nishikigoi
Breeder: Mano Tadashi
Area: Minaminigoro, Ojiya
Varieties: Kohaku, Sanke, Showa, Doitsu Showa and other varieties