• Ornafish
Login  
Mano T

Official farm name: Mano Koi Farm (Tomezo)
Breeder: Mano Hitoshi
Area: Minaminigoro, Ojiya
Raising area: -
Varieties: Kohaku, Kin Matsuba, Shusui, Kin Showa

Images