• Ornafish
Login  
Yagoro

Official name: Yagoro Koi Farm
Breeder: Yoichi Hoshino, Kaneyuki Hoshino
Area: Yamakoshi, Nagaoka
Variety: Mainly Kinginrin and Hikarimoyo, Gosanke, etc
Raising area : 20.000㎡

Images