Genjiro
Official farm name: Genjiro Koi Farm Breeder: Kobayashi Takashi Area: Kawaguchi, Nagaoka Varieties: Gosanke, Hi Utsuri, Hikarimono

Stock items of Genjiro

NEW
Tosai Kujaku, Beni Kikokuryu, Kikusui

Tosai Kujaku, Beni Kikokuryu, Kikusui

GNO-002

unknown sex

Tosai

13-15 cm

18 Kg.

80 pcs

Tosai Kujaku, Beni Kikokuryu, Kikusui

Tosai Kujaku, Beni Kikokuryu, Kikusui

GNO-003

unknown sex

Tosai

15-18 cm

18 Kg.

60 pcs

NEW
Tosai Kohaku

Tosai Kohaku

GNO-006

unknown sex

Tosai

17-20 cm

20 Kg.

50 pcs